اعتصاب غذای نامحدود یک کردستانی در مقابل مقر سازمان ملل در ژنو

​​​​​​​محمد علی کوچاک میهن‌دوست کردستانی ساکن در سوئیس با هدف پایان دادن به حصر عبدالله اوجالان رهبر خلق کرد در مقابل مقر سازمان ملل در ژنو دست به اعتصاب غذای نامحدود زد

مقاومت اعتصاب غذا با هدف پایان دادن به حصر عبدالله اوجالان همچنان ادامه دارد و بر تعداد اعتصابگران افزوده می‌شود. این مرحله از مقاومت که با پیشاهنگی لیلا گوون پارلمانتار جولمرگ ه.د.پ در ٧ نوامبر ٢٠١٨ آغاز شده بود امروز ١٠۵ روز را پشت سر گذاشت.

در اعلام همبستگی با اعتصاب غذای سیاستمداران و فعالین کردستانی، محمد علی کوچاک میهن‌دوست کرد ساکن در شهر ستگالن کشور سوئیس از امروز طی کنفرانسی خبری در مقابل مقر سازمان ملل در ژنو دست به اعتصاب غذای نامحدود زد.