اعطای مرخصی به ٨۵ هزار زندانی غیرسیاسی

قوه قضائیه جمهوری اسلامی مدعی شد که ٨۵ هزار زندانی را به مرخصی اعزام کرده است.

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی از اعزام ٨۵ هزار زندانی در ایران به مرخصی خبر داد.

او در خصوص زندانیان سیاسی که رژیم ایران آنها را زندانی امنیتی می‌داند گفت:"زندانیانی که امروز در زندانند، زندانیان امنیتی‌اند."

ممانعت جمهوری اسلامی از اعزام زندانیان سیاسی به مرخصی سلامت این زندانیان را با خطر جدی مواجه کرده است.

طی روزهای گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس، خانواده زندانیان سیاسی و صد زندانی سیاسی پیش از انقلاب با انتشار مطالبی در رسانه‌های اجتماعی و نامه به مقام‌های ژریم ایران خواستار مرخصی زندانیان سیاسی تا پایان بحران کرونا شده بودند.

شایان ذکر است که شماری از زندانیان در زندانهای اورمیه، اوین، زنجان و فشافویه در خصوص موارد ابتلای به کرونا و کمبود امکانات بهداشتی هشدار داده‌اند.