اعلامیه‌ی درماندگی ارتش ترکیه

ارتش اشغالگر ترکیه در مناطق حفاظتی مدیا و کمپ‌های جنوب کردستان اعلامیه‌هایی با مضمون " تسلیم شوید، آزاد شوید" را توزیع می‌کند.

  فاشیسم آ.ک.پ- م.ه.پ در نتیجه‌ی درماندگی خویش در سیاست‌های داخلی و خارجی راهکار‌های عجیبی دست به حمله می‌زند.

  اعلامیه‌ی درماندگی

  دولت ترکیه از راه هواپیماهای جنگنده‌ی خویش به توزیع اعلامیه‌هایی بر مناطق حفاظتی مدیا پرداخته است. متن اعلامیه به شرح زیر است:

  " امسال قریب به ۹۰۰ عضو این سازمان تروریستی خود را نیروهای امنیتی ما تسلیم کرده‌اند. همگی آن‌ها شروعی تازه را آغاز کرده‌اند. شما نیز می‌توانید مثل یکی از آن‌ها باشید"

  ارتش ترکیه این اعلامیه‌ها را در مناطق سکونت غیر نظامیان نیز توزیع کرده است.

  نیروهای گریلا این راهکار را تمسخرآمیز عنوان کرده و گفتند، " کاغذهایی که دشمنان در مناطق حفاظتی مدیا توزیع می‌کنند نشان می‌دهند که تا چه اندازه پلید هستند. همچنین نشان می‌دهد که تمامی روش‌های دیگر بکار بستەاشان شکست خورده‌ است. "

  پیش از این سلیمان سویلو وزیر امور داخلی ترکیه درباره‌ی نیروهای گریلا گفته بود، " تعداد ۷۰۰ تا ۷۵۰ تن از آن‌ها باقی مانده‌‌ است." و از سویی دیگر می‌گویند " ۹۰۰ عضو سازمان تسلیم شده‌اند." که نشان از دروغ بودن سخنانشان دارد.