افت شدید ارزش پول و بازار سهام ترکیه تنها در یک روز

ماجرا جویی‌های منطقه‌ای و تحریم‌های ایالات متحده امریکا، اقتصاد ترکیه را دچار بحران و  پول این کشور را در سراشیبی سقوط قرار داده است.

ماجرا جویی های منطقەای و تحریم های ایالات متحدە امریکا، اقتصاد ترکیە را دچار بحران و  پول این کشور را در سراشیبی سقوط قرار دادە است.

 

هر دلار امریکا در ابتدای روز گذشتە معادل ۴ لیر و ٩٨ کروش ترکیە معاملە شد، اما در اواسط روز افت ارزش پول ترکیە شدت بیشتری بە خود گرفت تا جایی کە پس از گذشت چند ساعت هر دلار امریکا بە رقم ۵ لیر و ۵ کروش رسید.

 

بدین ترتیب ارزش پول ترکیە تنها طی یک روز ١.۴ درصد ارزش خود را از دست داد. از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون لیر ترکیە ٢۵ درصد ارزش خود را در برابر دلار امریکا از دست دادە.

 

بازار بورس ترکیە نیز از این افت ارزش بی نصیب نبود.  دیروز سهام ترکیە بیش از ٣ درصد از ارزش کل خود را تنها ظرف چند ساعت از دست داد.

 

بحران مالی ترکیه در پی جنگ افروزی اردوغان علیه کردها در سوریه و عراق و همچنین تحریم‌های آمریکا علیه دو وزیر ترکیه بوده است.