افزایش تهدید علیه کردها پس از نشست فرانسه - ترکیه

شورای دمکراتیک کرد در فرانسه اعلام کرد، پس از سفر ژان لودریان وزیر امور خارجه فرانسه به آنکارا، نیروهای پلیس فرانسه خانەی روسای مشترک و اعضای آنها را تحت کنترل قرار دادەاند.

  شورای دمکراتیک کرد فرانسه (سی.دی.کی- فرانسه) اعلام کرد، پس از دیدار ژان لودریان وزیر امور خارجه فرانسه با مولود چاووش اغلو همتای ترکیەای خویش، بار دیگر هدف قرار گرفتەاند.

  با توجه به بیانیه‌ی منتشر شده، با توافق مشترک میان وزیر اقتصاد و وزیر امور داخلی فرانسه برای توقیف نمودن دارایی بسیاری از مسئولین و اعضای شورای دمکراتیک کرد اقداماتی را به انجام رساندەاند.

  شورای کرد اعلام کرد:" بار دیگر فرانسه علیه فعالین کرد با ترکیه توافقی بزرگی را امضا کرده است."

  شورا اعلام کرد، هدف قرار دادن ۲ تن از مسئولان آنها در چهارچوب تامین مالی تروریسم تصادفی نبوده و به تاثیر لابیهای فاشیست ترک بر مقامات فرانسوی اشاره کرده است.

  تهدید به قتل از سوی استخابارات ترکیه

  این شورا در بیانیه اظهار داشت، بیش از یک سال است که سازمان  استخبارات ترکیه، روسای مشترک سی.دی.کی. فرانسه و نمایندگان آنها را  به مرگ تهدید می‌کند. همچنین ۱ و نیم ملیون لیر ترکیه برای دستگیری روسای مشترک این شورا اتخاذ کردەاند.

  سی.دی.کی- فرانسه اعلام کرد، این سیاست‌ها هیچ فایدهای را برای فرانسه در بر نخواهد داشت و از دولت فرانسه درخواست کرد به سیاست‌های خویش علیه کردها و تدابیر علیه اعضای این شورا پایان دهند.