افزایش فاجعه‌های طبیعی به میزان دوبرابر در سرتاسر جهان

دولت-ملت‌ها نمی‌توانند برای جلوگیری از گرم‌شدن بیشتر هوای زمین به توافق مشترک دست یابند. به همین دلیل فاجعه‌های زیست محیطی بیشتری در انتظار زمین است است و هر ساله بر تعداد و شدت آنها هم افزوده می‌شود

دولت-ملت‌ها نمی‌توانند برای جلوگیری از گرم‌شدن بیشتر هوای زمین به توافق مشترک دست یابند. به همین دلیل فاجعه‌های زیست محیطی بیشتری در انتظار زمین است است و هر ساله بر تعداد و شدت آنها هم افزوده می‌شود

 

طبق گزارش دفتر سازمان ملل برای کنترل خطرات سوانح طبیعی، میزان خسارت‌های فاجعه‌های طبیعی در دو دهه گذشته بالغ‌ بر ١.٩ تریلیون یورو بوده است. این مقدار زیان نشاندهنده افزایش میزان خسارت‌ها به دو برابر میزان ٢٠ سال پیش است.

 

بنابر این گزارش تعداد سوانح و فاجعه‌های طبیعی از ١٩٧٨ تا ١٩٩٧ بالغ بر ١۶۵ مورد بوده است، اما از ١٩٩٨ تا ٢٠١٧ تعداد سوانح طبیعی و فاجعه‌های زیست محیطی به ٣٢٩ مورد رسیده است.

 

طبق گزارش مذکور در دو دهه گذشته بیش از یک میلیون و سیصد هزار نفر در این حوادث جان خود را از دست داده‌اند. گزارش تأکید کرده که آلودگی آب و هوا باعث مرگ ۴۴ درصد جانباختگان بوده است.

 

در بخش دیگری از گزارش آمده است که سوانح طبیعی و فجایع زیست محیطی طی ٢٠ سال اخیر (١ز ١٩٩٨ تا ٢٠١٧) به کوچ ۴ میلیارد و چهارصد میلیون نفر انجامیده است. دهها میلیون نفر در این میان مجروح شده‌اند.

 

گزارش مذکور ایالات متحده را در صدر کشورهای آورده است که بیشترین زیان حوادث طبیعی و فجایع زیست محیطی در آنها روی داده است.