امام اغلو: میان ۱۶ ملیون نفر تفاوتی قائل نخواهم شد

امام اغلو اعلام کرد، کسب ملیون‌ها رای باید مانع از دور شدن پیشاهنگان از راهشان شود.

  با اعلام اتمام ممنوعیت‌های انتخاباتی از سوی کمیسیون عالی انتخابات ترکیه، اکرم امام اغلو نامزد ج.ه.پ در انتخابات شهرداری کلان شهر استانبول بیانیه‌ای منتشر کرد.

  امام اغلو اعلام کرد،‌ " امروز انتخابات برگزار شد، انتخاباتی با معناست. یکی از مسائلی که در انتخابات معلوم گردید لزوم ترکیه به دمکراسی است. به خیر بوده و باید سبب مسائلی مفید گردد. از تمامی کسانیکه مسئولیتی گرفتند سپاسگذارم. بدهکار تمامی فعالان و موظفان هستیم. شما قهرمانان دمکراسی هستید. با توجه آماری که در دست داریم، ‌نتیجه هنوز معلوم نیست. اما نتیجه‌ی شفاف این انتخابات با توجه به اقرارنامه آشکار خواهد شد.

  از تمامی موظفان مدارس و شورای انتخابات منطقه درخواست می‌کنم، از صندوق و آرای خویش دست بر نداشته و ترک نکنید. مسئولیت تاریخی ادامه دارد. از تمامی فعالان ج.ه.پ، حزب خوب، رای دهندگان ه.د.پ و تمامی احزاب سیاسی سپاسگذارم.

برهه‌ی جدیدی آغاز خواهد شد. اتحاد استانبول بسیاری از تعصبات را درهم شکست. زمان برادری فرا رسیده است. احزاب هدف نخواهند بود. احزاب و رهبر احزاب مقدس نیستند. جایگاه رهبران بر سر خلق نیست. باید خدمتگذار خلق باشند. چون بدون هیچ شک و گمانی خلق‌ها سر دست هستند. زمان برادری و محبت فرا رسیده است. کسب ملیون‌ها رای باید مانع از دور شدن پیشاهنگان از راهشان شود.

این آغاز برای استانبول به خیر باشد. هر چیزی بهتر خواهد شد. از تمامی شما سپاسگذارم ."