انتخابات استانبول آغاز شد

با تمدید انتخابات استانبول، امروز برای دومین مرتبه رای گیری انتخابات شهرداری کلان شهر استانبول آغاز شد.

  در ساعت ۸ امروز رای گیری انتخابات استانبول آغاز شد و تا ساعت ۱۷ ادامه خواهد داشت.

  در ۳۹ منطقەی استانبول ۱۰ملیون و ۵۶۰ هزار و ۹۶۳ نفر رای خواهند داد.

  اکرم امام اغلو نامزد حزب ج.ه.پ، بینلی یلدرم نامزد حرب آ.ک.پ، نجدت گوکچنار نامزد حزب سعادت ، مصطفا ایلکر یوجل و ۱۷ نامزد مستقل در این انتخابات شرکت کردەاند.