انتخابات استانبول پایان یافت

پروسه‌ی انتخابات مجدد انتخابات شهرداری کلانشهر استانبول در ساعت ۵ به وقت محلی پایان یافت.

  در انتخابات محلی روز ۳۱ مارس/۱۰ فروردین اکرم امام اغلو نامزد ج.ه.پ  با کسب بیشترین آرا به عنوان شهردار کلان شهر استانبول انتخاب شد، اما در نتیجه‌ی فشار‌های حاکمیت آ.ک.پ، کمیسیون علی انتخابات ترکیه این نتایج را در روز ۶ مه لغو کرد.

  در ساعت ۸ امروز رای دهندگان استانبول برای دومین مرتبه به پای صندوق‌های رای رفتند. این انتخابات در میان ۱۶ نامزد انجام گرفت. اشخاصی که در مدت میان هر دو انتخابات به سن ۱۸ سالگی رسیده بودند و نیروهای ارتش حق رای نداشتند.

  در ۳۹ منطقه‌ی استانبول، ۶۲ زندان، ۱۵۶ صندوق سیار و در مجموع در ۳۱ هزار و ۳۴۲ صندوق رای، رای‌گیری انجام گرفت.