انتقال جوان شکنجه شده ازبازداشتگاه  اطلاعات  به زندان مرکزی زاهدان

خبرها حاکی است که روز پنج‌شنبه گذشته یک جوان زندانی اهل سراوان از بازداشتگاه اطلاعلات زاهدان در حالی به زندان مرکزی این شهر منتقل شد که به دلیل اعمال شکنجه قادر به راه رفتن نبود.

خبرها حاکی است که روز پنج‌شنبه گذشته یک جوان زندانی اهل سراوان از بازداشتگاه اطلاعلات زاهدان در حالی به زندان مرکزی این شهر منتقل شد که به دلیل اعمال شکنجه قادر به راه رفتن نبود.

 

این جوان زندانی به حدی در بازداشتگاه اطلاعات زاهدان تحت شکنجه قرار گرفته که آثار شکنجه به راحتی بر بدن او قابل مشاهده است.

 

یک منبع نزدیک به این زندانی گفته است که آقای منصور قلندرزهی از سه ماه ونیم پیش بازداشت شده و از شکنجه معروف به تخت معجزه علیه او استفاده شده است.

 

از قرار معلوم او را به تخت معجزه بسته اند و یکی از پرسنل اطلاعات آنقدر با شلاق پاهای او را زده که توان راه رفتن را از او گرفته است. 

 

این منبع مطلع گفته نامبرده به مدت سه ماه و نیم تحت شکنجه بوده تا به مواردی که نکرده اعتراف کند. از دلیل بازداشت و اتهام این زندانی گزارشی منتشر نشده است.