انتقال ده زندانی روزه مرگ به بیمارستان

ده زندانی روزه مرگ که بعد از فراخوان اوجالان دست از اعتصاب غذا کشیدند به بیمارستان مرکز آموزشی غازی یاشارگیل در شهر آمد منتقل شدند.

بعد از فراخوان عبدالله اوجالان رهبر خلق کرد زندانیان حزب کارگران کردستان و حزب زنان آزاد کردستان اعتصاب روزه مرگ را شکستند. ده زندانی زندان گروه T  شهر آمد متعاقب خاتمه دادن به روزه مرگ، به بیمارستان مرکز آموزشی غازی یاشارگیل شهر آمد منتقل شدند. با انتقال زندانیان اعتصاب کننده به بیمارستان، از آنان با هلهله و شعار و تشویقهای فراوان استقبال شد. اقوام زندانیان، نمایندگان آمد در پارلمان از حزب دمکراتیک خلق‌ها، رمزیه توسون و سمرا گوزل و ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلقهای شهر آمد، زیات جیلان نیز در بیمارستان حضور دارند.

انتقال زندانیان اعتصاب کننده به بیمارستان، به جای آمبولانس و به صورت گروهی از طریق ماشینهای پلیس انجام شد. اسامی افراد انتقال یافته به بیمارستان بدین شرح است: فرات تورگای، عبدالهالوک کاپلان، رشاد اوزدیک، ارگین آخان و احمد توپکایا.