انتقال قادر محمد‌زاده به قرنطینه زندان اورمیه

​​​​​​​قادر محمد‌زاده زندان سیاسی محبوس در زندان مرکزی اورمیه، دیروز چهارشنبه ۱ اسفند به صورت تنبیهی به قرنطینه‌ی زندان منتقل شد

مسئولین زندان علت انتقال وی به قرنطینه را داشتن موبایل اعلام کردند و این در حالیست که در بازرسیها هیچ موبایلی از وی بدست نیامده و تنها بهانه‌ای واهیست تا وی را مورد آزار و اذیت قرار دهند.

 

قادر محمد زاده زندانی سیاسی در سال ۱۳٨۴ به اتهام محاربه و اقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام، ابتدا به اعدام و سپس در دادگاه تجدید نظر به ۲۰ سال زندان محکوم شد.

وی که تاکنون ۱۳ سال از حکم زندان خود را سپری کرده است، در بند عمومی زندان اورمیه محبوس بوده است و بدون توجه به اصل تفکیک جرایم وی را به بند زندانیان سیاسی منتقل نکرده اند.

 

قادر محمدزاده در سال ۹۲ توسط چند تن از زندانیان با چاقو مورد حمله قرار گرفت و از ناحیه‌ی پشت و گردن زخمی شد اما مسئولین زندان حاضر به انتقال وی به بیمارستان بیرون از زندان نشدند.

 

این زندانی سیاسی خرداد سال جاری در اعتراض به عدم انتقال وی به بند زندانیان سیاسی دست به اعتصاب غذا زد اما نتیجه‌ای بدست نیاورد، مسئولین زندان به وی اعلام کردند "مقامات بالا با انتقال تو مخالف هستند".