انتقال مقاومتگر روزه‌ی مرگ برای ۱۳ روز به سلول انفرادی

اردال کوتان از زندانیان زندان فوق امنیتی شماره ۱ خارپت، در نتیجه‌ی مقاومت اعتصاب غذا ۴۳ کیلو گرم از وزن خود را از دست داده است. مدیریت زندان اردال کوتان را برای ۱۳ روز به سلول انفرادی منتقل کرده است.

  اردال کوتان از زندانیان زندان فوق امنیتی شماره ۱ خارپت، در نتیجه‌ی مقاومت اعتصاب غذا ۴۳ کیلو گرم از وزن خود را از دست داده است. مدیریت زندان اردال کوتان را برای ۱۳ روز به سلول انفرادی منتقل کرده است. ادریس یلماز روزنامه‌نگار زندانی و از هم‌بندان اردال کوتان در نامه‌ای به وضعیت کوتان و فشارهای زندان اشاره کرد.

  یلماز اعلام کرد، پس از اعتصاب‌های غذا بجز تعدادی از زندانیان هیچ زندانی دیگری را به بیمارستان منتقل نکرده و درمان نشده‌اند. یلماز گفت، " مشکلات تندرستی بسیاری از ما درمان نشده است. رفیقمان اردال کوتان پس از این کنش ۴۳ کیلوگرم از وزن خود را از دست داد. دست و پاهای وی ورم کرده‌‌اند. وی را درمان نکرده و در نتیجه‌ی ارسال فکسی به کنگره ه.د.پ در شهر درسیم برای ۱۳ روز به سلول انفرادی منتقل شده است. مجازات سلول انفرادی روز ۱۷ ژوئیه / ۲۶ تیر پایان خواهد یافت. وضعیت سلامتی رفقیمان کوتان ما را نگران کرده است. "

  یلماز در ادامه نامه‌ی خویش اعلام کرد، نامه‌هایشان با موضعی شخصی به آن‌ها تحویل داده نمی‌شود، همچنین نامه‌هایی که درباره‌ی مشکلات زندان نوشته شده باشند ارسال نخواهد شد.

  وی در پایان اعلام کرد، به دلیل آن‌که احتمال دارد نامه‌اش را ارسال نکنند از گفتن بسیاری از مشکلات زندان خودداری کرده است.