انتقال یکی از کنشگران سپر انسانی به آسایش مسیف

ایوب خلیل از کنشگران سپر انسانی ، در سیدکان توسط نیروهای آسایش پ.د.ک دستگیر شده بود. گفته می‌شود این کنشگر به آسایش مسیف منتقل شده است.

  به نقل از خبرگزاری روژنیوز، جوانی از اهالی کرکوک به نام ایوب خلیل که در روز ۲۴ ژوئن/ ۳ تیر با هدف شرکت در کنش سپر انسانی به منطقه‌ی برادوست رفته بود، ‌در زمان بازگشت به کرکوک از سوی نیروهای آسایش پ.د.ک دستگیر شده است.

  با توجه به اطلاعات بدست آمده از کنشگران سپر انسانی، ایوب خلیل در ابتدا از سوی نیروهای آسایش سیدکان دستگیر شده و پس از کنترل هویت، وی را به مرکز آسایش مسیف در هولیر منتقل کرده‌اند.

  تاکنون آسایش حزب دمکرات کردستان درباره‌ی سرگذشت این شخص هیچ آگاهی  منتشر نکرده است.