انسان تقریبا تمام زمین را به اشغال خویش درآورده است

​​​​​​​طی چهار سال اخیر انسان به چهار درصد دیگر زمین دسترسی پیدا کرده است. تنها یک چهارم جهان دست نخورده مانده است و پیش بینی میشود که انسان این بخش را نیز تاراج کند.

بر اساس تحقیقی که در مجله‌ی طبیعت- "نیچر" منتشر شده است، مناطق طبیعی بسیار کمی مانده که بشر طی صد سال گذشته به آن دسترسی پیدا نکرده باشد. بشر تابحال به ۲۳ درصد جغرافیای زمین دسترسی پیدا نکرده که این رقم در ابتدای قرن بیستم ٨۵ درصد بوده است.

با پیشرفتهای موجود مناطقی که بشر به آنها دسترسی پیدا نکرده است روزبه روز کاهش می یابد. در سال ۱۹۹۳ تا سال ۲۰۰۹ یعنی در مدت ۱۶ سال، ۳ میلیون کیلومتر مربع از طبیعت نابود شده است. یعنی منطقه‌ای به اندازه‌ی کل هندوستان توسط بشر نابود شده است.

 

در نتیجه‌ی این تحقیق که در دریاها و خشکیها انجام شده است، مشخص شد که دو سوم این مناطق طبیعی در ۵ کشور جهان قرار دارند. ۷۰ درصد مناطق طبیعی جهان در روسیه، کانادا، استرالیا، آمریکا و برزیل واقع شده‌اند.

 

بر اساس این تحقیق آن مناطقی که تابحال دست نخورده مانده‌اند با بهانه‌ی تولید و کشاورزی در مدت کوتاهی نابود خواهند شد. روسیه، آمریکا و برزیل نیز در این زمینه هیچ تدبیری را اخذ نکرده‌اند.

صندوق جهانی طبیعت ٣٠ اکتبر سال جاری در گزارشی گفته بود از سال ۱۹۷۰ تا سال ۲۰۱۴، ۶۰ درصد مناطق طبیعی توسط بشر غارت شده‌اند.

 

طبق این گزارش سیستم سرمایه‌داری در کمتر از نیم‌ سده ۶٠ درصد حیات طبیعی جهان را نابود کرده است.