انفجار در باب: تعدادی زخمی شدند

در شهر باب موتورسیکلتی بمب‌گذاری شده منفجر شد. اعلام شده است، در نتیجه‌ی این انفجار تعدادی زخمی شده‌اند.

در شهر باب که تحت کنترل دولت ترکیه و تبهکاران وابسته به آن است، انفجاری رویداد.

منابع محلی اعلام کردند، در جاده‌ی  راعی موتورسیکلتی بمب‌گذاری شده منفجر شد و تعدادی زخمی شده‌اند.