انفجار در خانقین: ۷ تن زخمی شدند

در نتیجه‌ی انفجار بمبی در در شهرستان گلاله در خانقین واقع در جنوب کردستان، ۵ غیرنظامی و ۲ تن از اعضای نیروهای امنیتی زخمی شدند.

  در ساعت ۲۳ شب گذشته در در نزدیکی محله تجنید واقع در شهرستان گلاله ۲ بمب منفجر شدند. در نتیجه‌ی انفجار این بمب‌ها، ۵ غیرنظامی و ۲ تن از اعضای نیروهای امنیتی زخمی شدند.

  با توجه به اطلاعات بدست آمده، یکی از بمب‌ها در زمان عبور خودرویی نظامی از نوع هامر منفجر شد که در نتیجه‌ی آن ۲ تن از اعضای نیروهای امنیتی زخمی شدند. سپس با رفتن اهالی منطقه به مکان انفجار بمبی دیگر منفجر شده و ۵ تن زخمی شدند.