انفجار در طبقا

در نتیجه‌ی انفجاری در طبقا یک غیرنظامی زخمی شد.

  در محله‌ی دوَم در طبقا بمبی منفجر شد. در نتیجه‌ی این انفجار یک غیر نظامی زخمی شده و زیان بسیاری به خودروهای اطراف وارد شده است.

  فرد زخمی به بیمارستان منتقل شده و نیروهای امنیتی تدابیر امنیتی لازم را در محل انفجار اتخاذ کردند.