بازگشت وکلای اوجالان از زندان امرالی

رزان ساریجا و نوروز اویسال وکلای عبدالله اوجالان از جزیره امرالی بازگشتند

  صبح امروز هر کدام از رزان ساریج و نوروز اویسال وکلای عبدالله اوجالان رهبر خلق کرد برای ملاقات با موکلشان به سوی جزیره امرالی به راه افتادند.

  وکلا پس از مراجعه به دادستانی جمهوری در بورسا و پذیرش درخواست به سوی امرالی حرکت کردند. وکلای اوجالان بعد از ظهر پس از بازگشت از امرالی در اسکله گوزلیالی به سوی استانبول به راه افتادند.

  وکلای اوجالان آخرین بار در ٢ ماه مه موفق به دیدار با وی شده بودند.