باشاران: ما خواهان اطلاع‌رسانی سریع دولت در رابطه با آتش سوزی امرالی هستیم

عایشه آجار باشاران از نمایندگان حزب دمکراتیک خلق‌ها در رابطه با آتش‌سوزی امرالی در دفتر مرکزی این حزب نشستی خبری برگزار کرده و اظهار داشت که: ما خواهان اطلاع‌رسانی سریع دولت در رابطه با آتش سوزی امرالی هستیم

عایشه آجار باشاران از نمایندگان حزب دمکراتیک خلق‌ها در رابطه با آتش سوزی روی داده در جزیره امرالی و وضعیت رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان در دفتر مرکزی این حزب نشستی خبری برگزار نمود.

باشاران با اشاره به حساسیت خلق کورد در برابر اوجالان خواستار عزیمت سریع رهبری حزب دمکراتیک خلق‌ها به امرالی و تحقیق وی در رابطه با آتش‌سوزی و سلامت رهبر آپو شد.

باشاران در این کنفرانس خبری اظهار داشت که روز گذشته در رسانه‌ها اخباری مرتبط به آتش‌سوزی در امرالی منتشر شد. در این رابطه وزیر کشور سخنانی خارج از عرف و عاری از هر گونه جدیتی بر زبان آورد. آقای اوجالان ۲۲ سال است که در حصر قرار داشته و در شرایط بسیار دشواری به سر می‌برد. ملاقات وکلا، خانواده و هیاتهای اعزامی به هر نحو ممکن ممنوع اعلام شده است. آقای اوجالان در حصر سنگینی قرار گرفته است. دیدارهای وی با وقفه‌های طولانی انجام شده‌اند. اخرین بار وکلا و خانواده وی در اگوست ۲۰۱۹ به امرالی رفتند. اجازه نداده‌اند که با جامعه و نمایندگان نهادها ملاقاتی داشته باشد.

باشاران در بخش دیگری از این کنفرانس خبری اظهار داشت: گفته می‌شود که در امرالی آتش‌سوزی روی داده است. به رغم این مسئله، وزیر کشور در برنامه‌ای خبری و گویا بی‌اطلاع از آنکه هزاران نفر برای آقای اوجالان دست به اعتصاب نزده‌اند، گویا که دولت هیچ دیداری با اوجالان نداشته است، سخنانی را بر زبان راند. بعد از این اظهار نظر، هزاران نفر با ما و حزب تماس برقرار نمودند. خواهان شفافیت موضوع شدند. در شرایط عادی خانواده‌ها و زندانیان با یکدیگر ملاقات می‌کنند. اما این موضوعی است که با تمامی خلق کورد در ارتباط است و وزیر کشور بسیار به سادگی با آن برخورد می‌کند. ما بار دیگر هشدار می‌دهیم. این مسئله می‌تواند در میان جامعه به واکنشهای گسترده‌ای منجر شود. ما می‌خواهیم که سریعا حکومت در رابطه با این موضوع بیانیه‌ای را صادر و در این رابطه شفافیت به خرج دهد.