بدهی ۶۰۰ هزار میلیاردی دولت به نظام بانکی و سازمان تامین اجتماعی

بدهی دولت رژیم جمهوری اسلامی ۳۲ درصد افزایش داشته است. بدهی دولت به نظام بانکی و تامین اجتماعی به ۶۰۰ هزار میلیارد رسیده است.

روز دوشنبه ۲٨ بهمن بانک مرکزی طی گزارشی اعلام کرد،  بدهی دولت به نظام بانکی در ۹ ماه نخست سال ۱۳۹٨ حدود ٣٢/٧ درصد رشد داشته و به ۳۵۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی طی یک سال گذشته از آذر ۹۷ تا آذر ۹٨ دولت ٨٨ هزار میلیارد دیگر از نظام بانکی استقراض کرده است.

بدهی دولت به بانک مرکزی نیز افزایش چشمگیری داشته است. بدهی دولت در آذر ماه امسال به بانک مرکزی ۱۰۱ درصد افزایش داشته و به ٨٨ هزار میلیارد تومان رسیده است.

افزایش شدید بدهیهای دولت به نظام بانکی و از جمله‌ی آن بانک مرکز سبب رشد شدید نقدینگی شده است و بانک مرکزی در این زمینه هشدار داده است.حجم نقدینگی ۲۲۶۳ هزار میلیارد تومان گزارش شده است.

علاوه بر بدهی دولت به نظام بانکی، دولت رقم ۲۵۰ هزار میلیارد به تامین اجتماعی نیز بدهکار است. به گفته‌ی نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، دولت اخیرا ۵ هزار میلیارد از بدهی‌های معوقه‌ی تامین اجتماعی را پرداخت کرده است.

قرار شده است در سال پیش رو دولت مقداری از بدهیهای تامین اجتماعی را پرداخت کند اما نگاهی اجمالی به وضعیت ایران و کسری بودجه‌ی جدید به دلیل کاهش فروش نفت نشان می‌دهد، احتمالا دولت باز هم مجبور به استقراض بیشتر از نظام بانکی و بانک مرکز خواهد شد.

فروش نفت ایران به حدود ۳۰۰ هزار بشکه کاهش یافته است و همین امر کسری بودجه را به همراه داشته است. پیش‌تر کسری بودجه ۸۰ هزار میلیارد تومانی در سال جاری پیش‌بینی شده بود.