برای پایان دادن به ممنوعیت پ.ک.ک اعتراضات مشترکی برپا می‌شوند

تعداد زیادی از نهادها و وکلای حقوق بشری آلمان برای محکومیت ممنوعیت تحمیلی دولت این كشور بر پ.ک.ک، همچنین ترویج نژادپرستی و قوانین پلیسی که حکومت قصد اجرای آنان را دارد روز ١ دسامبر راهپیمایی بزرگی را برگزار خواهند کرد

در زمان صدارت هلموت کهل بر حکومت آلمان در ٢۶ نوامبر ١٩٩٣ فعالیت‌های پ.ک.ک در این كشور ممنوع اعلام شد. این ممنوعیت در ٢۶ سال گذشته همچنان ادامه یافته است. در ٢۵مین سال این تصمیم حکومت آلمان برای یادآوری تأثیر آن بر زندگی میلیون‌ها کُرد ساکن این كشور و مبانی دمکراسی آلمان سلسله کنفرانس، فعالیت‌های اعتراضی و راهپیمایی برگزار می‌شوند.

 

یکی از راهپیمایی‌ها در روز اول دسامبر در برلین پایتخت این کشور خواهد بود. تعدادی از نهادهای جامعه مدنی، سیاستمداران ، آکادمیسین‌ها، حقوقدانان، نمایندگان مجلس، روزنامه‌نگاران و وکلای حقوق بشر در این راهپیمایی مشترک شرکت خواهند کرد. این فعالیت بزرگ با شعار "مطالبه آزادی نباید ممنوع اعلام گردد- مبارزه مشترک علیه قوانین پلیسی، ممنوعیت اعمالی بر پ.ک.ک و علیه نژادپرستی" برپا خواهد شد.

 

در بیانیه مشترکی که در این رابطه منتشر شده آمده است؛ آلمان و ترکیه دولت‌هایی هستند که مشترکا علیه جنبش آزادی اعلام جنگ کرده‌اند. اعلام شد که از زمان اعلام ممنوعیت فعالیت‌های پ.ک.ک تاکنون هزاران نفر از سوی دادگاههای آلمان بازداشت، محاکمه و به حبس محکوم شده‌اند و دهها خانه شهروندان مورد یورش نیروهای پلیس قرار گرفته است.

 

 جامعه آلمان ممنوعیت را نمی‌پذیرد

"از حکومت فدرال می‌خواهیم فورا به ممنوعیت پ.ک.ک پایان دهد، این سیاست آنتی ‌دمکراتیک که علیه جنبش آزادی اعمال شده باید متوقف شود. ما بارها دیدیم که جامعه آلمان هم ممنوعیت علیه پ.ک.ک را نمی‌پذیرند. هم در مرحله مقاومت کوبانی، هم در راهپیمایی‌های اعتراض به نشست گ٢٠، هم در راهپیمایی علیه قوانین پلیسی شاهد بودیم که پ.ک.ک برای دمکراسی، صلح و آزادی مبارزه می‌کند.

 

اگر چه به خانه‌های بسیاری حمله شده و راهپیمایی‌های فراوانی ممنوع شده و کتاب‌های بسیاری ضبط شده باشند اما ممنوعیت بر پ.ک.ک از سوی اغلب جامعه مورد قبول نیست. ما آحاد جامعه را برای شرکت در راهپیمایی ١ دسامبر فرامی‌خوانیم تا بدین وسیله به همکاری حکومت آلمان با رژیم دیکتاتور ترکیه پیام واضح و نیرومندی داده شود. نباید فراموش کنیم؛ ممنوعیت بر پ.ک.ک به موازات اِعمال قوانین پلیسی در آلمان و افزایش میل نژادپرستی در یک جبهه قرار دارند. علیه تانک‌های لئوپارت، علیه وام‌های هرمس و علیه قانون پلیسی آلمان ما خواستاریم زندگی دمکراتیک، فمینستی و اکولوژیک برای شهروندان آلمان، کردستانی‌ها و تمام جهان هستیم."

 

این راهپیمایی باشکوه ساعت ١٢ روز ١ دسامبر در مدیان آلساندرپلاتز شهر برلین آغاز خواهد شد و در آن گروههای فمینیست و ضد فاشیست آلمان هم شرکت خواهند کرد.