بررسی ابعاد انقلاب روژآوا در میلان ایتالیا

​​​​​​​در میلان ایتالیا پانلی در ارتباط با خودمدیریتی دمکراتیک و تجربه دمکراسی رادیکال روژآوا برگزار شد.

این پانل با همکاری هیات اطلاع رسانی کردستان، انتشارات Punto Rosso ناشر کتابهای رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان، سازمان Font idi Pace جامعه مدیریتهای محلی، انجمن حمایت از زنان افغانستان و انجمن حمیات از زنان کرد برگزار شد

نورسل آیدوغان نماینده پیشین حزب دمکراتیک خلق‌ها نیز در این پانل مشارکت داشت. در ابتدا  روبرتو ماپلی نماینده Punto Rosso به ایراد سخنانی پرداخته و با اشاره به حصر تحمیلی بر اجالان گفت: اندیشمند کنفدارلیسم دمکراتیک، فیلسوف و جامعه شناس ارجمند عبدالله اوجالان در انزوا به سر می برد. علت اصلی این انزوا کنفدرالیسم دمکراتیک و اندیشه اوجالان است. آقای اوجالان همانند دیگر نظریه پردازان به خلق تئوری نپرداخته است؛ بلکه با خلق انقلاب روژآوا این نظریه را وارد بعد عملی نموده است. از همین رو نیروهای حاکم سرمایه داری از اوجالان و عمق اندیشه‌های وی در هراسند. از همین رو به این انزوای سنگین دست زده‌اند.

 

نورسل آیدوغان بعد از ماپلی به ایراد سخنرانی دست زده و اظهار داشت نخستین جایی که پروژه روژآوا در آن وارد بعد عملی گردید، شمال کردستان بود. پارادایم آقای اوجالان در ابتدا در شمال کردستان از طریق سازماندهی خلق وارد مرحله اجرایی خود شد. خصوصا که در مقابل مقاومان فداکار و زنان و جوانان کرد، رژیم اردوغان با اعمال زور وسرکوب و سیاستهای مبتنی بر قتل‌عام درصدد برآمد که از تحقق و تعمیق این اندیشه ممانعت به عمل آورد. اما خلق کرد در مقابل این سیاستها ایستادگی کرده و با پیشاهنگی لیلا گوون و هزاران فرد دیگر تلاش نمودند تا هر روز طنین صداهای خود را بلندتر نمایند. آیدوغان با توجه به اهمیت انتخابات محلی در ۳۱ مارس از افکار عمومی اروپاییان خواست تا این انتخابات را از نزدیک رصد نمایند. بعد از این سخنان، فیلم مستندی درباره روژآوا که از سوی کانال دولتی ایتالیا تهیه شده بود به نمایش درآمد.