برگزاری مراسم یادبود ترور پاریس

در این مرکز که اعتصاب غذای نامحدود فعالان و سیاستمداران کرد برای توقف انزوا و حصررهبر خلق کرد عبدالله اوجالان نیز در آن جریان دارد یاد سکینه جانسیز، فیدان دوغان و لیلا شایلمز گرامی داشته شد

مراسم یادبودی برای یاد شهدای ۹ دسامبر در مرکز خلق دمکراتیک کرد در استراسبورگ برگزار گردید. در این مرکز که اعتصاب غذای نامحدود فعالان و سیاستمداران کرد برای توقف انزوا و حصررهبر خلق کرد عبدالله اوجالان نیز در آن جریان دارد یاد سکینه جانسیز، فیدان دوغان و لیلا شایلمز گرامی داشته شد.

 

یاد سکینه جانسیز(سارا)، فیدان دوغان (روژبین) و لیلا شایلمز (روناهی) که در ۹ دسامبر سال ۲۰۱۳ در پاریس ترور شدند، در مرکز خلق کرد دمکراتیک در استراسبورگ گرامی داشته شد. این مراسم توسط فعالینی که دست به اعتصاب غذای نامحدود زده‌اند، برگزار گردید. از میان فعالان، گلستان ایکه به عنوان خبرنگار و مصطفی ساریکایا در این مراسم به ایراد سخن پرداختند.

گلستان ایکه اظهار داشت که سال ۲۰۱۳، همزمان با ترور پاریس انزوای رهبر خلق کرد تشدید شده بود. ایکه در ادامه با تاکید بر تداوم خط مشی سکینه، لیلا و فیدان گفت: لیلا گووَن نیز برای بازخواست از ترور سارا، روژبین و روناهی و درهم شکستن حصر در آمد به چنین مقاومتی دست زده است. ما به عنوان فعالان  استراسبورگ خواهان پایان دادن به سکوت فرانسه بوده و سیمای حقیقی تمامی نیروها را علنی خواهیم کرد.

 

مصطفی ساریکایا نیز با خاطرنشان ساختن آگاهی همگان نسبت مقاومت‌های سارا به بازگویی یکی از خاطرات دوران زندان نیز پرداخت. با رفیق سارا در زندان نبودم، اما ارتباطاتی را با یکدیگر داشتیم. پشت دیوارهای زندان می‌توانستیم با یکدیگر حرف بزنیم. هنگامی که دستگیر شدم نخست من را به بخش تسلیمی‌ها انتقال دادند که در مجاورت بخش رفقای زن قرار داشت. روزی با رفیق سکینه به اوضاع پرداختم. گفت: به محض باز شدن درهای این بخش، فرار کن و بگو بار دیگر نمی‌خواهد وارد این بخش شود. اگر نه در این بخش متحمل شکنجه‌های شدیدی خواهی شد.