بشتاش: باید امرالی به عنوان مخاطب نگریسته شود

مرال دانش بشتاش رئیس فراکسیون ه.د.پ در پارلمان ترکیه به حصر امرالی و گزارش کمیته منع شکنجه شورای اروپا در مورد زندان امرالی اشاره کرد و اعلام نمود، تنها راه حل حضور عبدالله اوجالان، رهبر خلق کورد است.

مرال دانش بشتاش، رئیس فراکسیون حزب دمکراتیک خلق‌ها(ه.د.پ) در مجلس ترکیه در یک کنفرانس مطبوعاتی در مورد مسائل روز سخن گفت.

حصر امرالی و گزارش سی‌پی‌تی

بشتاش به گزارش سازمان منع شکنجه وابسته به شورای اروپا CPT در مورد دیدارهایش در سالهای ۲۰۱۷ و  ۲۰۱۹ اشاره کرد و اعلام نمود، سی‌پی‌تی به طور رسمی حصر و شکنجه و اعمال نادرست و ناشایست را به مدرک تبدیل کرده است.

بشتاش گفت:"سی‌پی‌تی دو بار به امرالی رفته است. با آقای اوجالان و سایر زندانیان صحبت کرده و در مورد شرایط امرالی تحقیق کرده است. سی‌پی‌تی در گزارش خود یک بار دیگر تاکید کرد که در امرالی شکنجه اعمال می‌شود.

حصر در امرالی فقط حصر اوجالان و سایر زندانیان نیست بلکه حصر صلح و آشتی است. همچنین بزرگترین مانع در مقابل صلح است. شهروندان ترکیه باید اینگونه به مسئله بنگرند. دیگر زمان آن فرا رسیده که راه برای صلح و آشتی باز شود."

بشتاش تاکید کرد که حصر بزرگترین مانع در مقابل صلح است و گفت:" تا زمانی که مسئله‌ی کورد حل نشود، جنگ و درگیری پایان نخواهد یافت. تا زمانی که جنگ و درگیری نیز پایان نیابد، فقر نیز پایان نخواهد یافت."

مرال دانش بشتاش همچنین اعلام کرد، مسئله‌ی کورد با گفتن عبارت کوردی "روژباش" در آمَد حل نمی‌شود و گفت:" با به فراموشی سپردن اراده‌ی کوردها، مسئله‌ی کورد حل نخواهد شد. "

باید امرالی به عنوان مخاطب نگریسته شود

بشتاش ‌به فشارهای حکومت اشاره کرد و گفت:"حتی اگر بگویند اسم اوجالان هم ممنوع است، صحبت در مورد حصر هم ممنوع است، گفتن اسم کوردستان ممنوع است، دیگر هیچ کس به ممنوعیتها گوش نمی‌دهد، بدون شک هدف از این ممنوعیتها ممانعت از صلح است. اگر اوجالان در زندان امرالی برای صلح و آشتی تلاش می‌کند و حکومت هم با وی بر روی میز مذاکره نشست، نمی‌توان این را از یاد برد. ما همیشه این را تکرار می‌کنیم. به همین دلیل تاکید می‌کنیم باید امرالی به عنوان مخاطب نگریسته شود."