بولتون: شرط خروج ما از سوریه تامین امنیت کردهاست

مشاور امنیت ملی ایالات متحده: پس از خروج آمریکا از سوریه، ترکیه نباید به کردها حمله کند

جان بولتون، مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا گفت نیروهای آمریکایی تنها پس از اطمینان از شکست داعش و تضمین امنیت کردها از سوریه خارج خواهند شد

 

بولتون این سخنان را روز یکشنبه ١۶ دی / ۶ ژانویه در سفر خود به اسرائیل بیان کرد. بولتون با اشاره به اینکه زمان‌بندی مشخصی برای خروج نیروهای آمریکایی از شمال سوریه وجود ندارد، تصریح کرد که حضور این نیروها نامحدود نخواهد بود.

 

بولتون در ادامه سفر خود روز دوشنبه به ترکیه سفر خواهد کرد تا با مقام‌های رژیم ترک دیدار کند.