بولدان: یا دمکراسی یا فاشیسم! یا بردگی یا آزادی! جامعه تصمیم بگیرد

پروین بولدان رئیس مشترک کل حزب دمکراتیک خلق‌ها ه.د.پ اعلام کرد، یا دمکراسی یا فاشیسم. زمان آن رسیده است که جامعه در این زمینه تصمیم بگیرد و گفت، "در مرحله‌ی جدید، شجاعتر عمل می‌کنیم."

صبح امروز ٢۴ ژانویه/ ۴ بهمن سومین کنفرانس بزرگ حزب دمکراتیک خلق‌ها (ه.د.پ) با شعار «ه.د.پ‌ای قدرتمندتر، مبارزه قدرتمندانه‌تر» در آنکارا آغاز شد. ۶۰۰ تن از سرتاسر باکور کوردستان و ترکیه در این کنفرانس حضور دارند. نتایج کنفرانسهای ۶ منطقه در کنفرانس بزرگ امروز بررسی می‌شود. نتیجه‌ی کنفرانس بزرگ امروز نیز در چهارمین کنگره  عادی ه.د.پ که قرار است در ۲۳ فوریه برگزار شود، بررسی خواهد شد و تصمیم نهایی گرفته خواهد شد.

‌مرحله‌ای شجاعانه‌تر و مصمم

پروین بولدان رئیس مشترک ه.د.پ در این کنفرانس سخنرانی کرده و گفت، "حزبمان طرح جدید خود را اعلام خواهد کرد و با این هدف به گفتگو خواهیم پرداخت. در مورد نواقص و کمبودهایمان صحبت خواهیم کرد و خط سیاسی خود را مشخص می‌کنیم. از نیرومند کردن سازمان خودمان تا روند سریع تحولات اجتماعی، در هر جایی با پروسه‌ای نو مبارزاتمان را نیرومندتر و سازمان یافته‌تر می‌کنیم و شجاع و مصمم خواهیم بود."

پیروزیهای بزرگی کسب می‌کنیم

بولدان همچنین اعلام کرد، بدون شک کمبودهایی دارند. کارها و پیروزی‌ها را هرگز کافی نمی‌دانند. او گفت، "ما همیشه به سمت اهدافمان پیش می‌رویم. تلاش می‌کنیم پیروزی‌های بزرگی کسب کنیم. پروسه‌ی حکومت دمکراتیک یکی از اهداف مهم ما می‌باشد. می‌دانیم مسئولیتمان سنگین است. آنرا می‌بینیم. ما بر اساس این خواست‌ها کار می‌کنیم و مبارزات را سازماندهی می‌کنیم و از سیاست دمکراتیک اجتماعی پیروی می‌کنیم."

زمان تصمیم‌گیری است

بولدان همچنین اعلام کرد، سیاست ه.د.پ روز به روز بیشتر استراتژیک می‌شود. او گفت، "[حملات] فاشیسم متوقف نمی‌شود. اما ما [هرگز] به عقب گام بر نمی‌داریم. با اقداماتمان مبارزات اجتماعی انجام می‌دهیم. یا دمکراسی یا فاشیسم. یا روشنایی یا تاریکی. یا آزادی یا اسارت، یا آزادی برای زنان یا مردسالاری، زمان آن رسیده است که جامعه در این موارد تصمیم‌گیری کند."

مبارزات علیه حصر افزایش خواهد یافت

بولدان در مورد فشار و ظلم به زنان سخن گفت و اعلام کرد، تا حق زندگی زنان در نظر گرفته نشود، زنان در همه‌ی عرصه‌ها علیه قدرت مردسالاری مبارزه می‌کنند.

بولدان همچنین گفت، "تا زمانی که اراده‌ی کورد به دست قیمها غصب شود، خلق کورد با اتحاد علیه این ظلم مقاومت خواهد کرد و بهای آن هر چه باشد را پرداخت می‌کنند، زنان نیز هرگز از سیستم ریاست مشترکی دست نخواهند کشید. خلق کورد علیه فشار دولت-ملت اتحاد ملی خود را افزایش می‌دهند. تا پایان یافتن حصر، مبارزات خلقمان علیه حصر افزایش می‌یابد و با تاکید حصر پایان می‌یابد. تا حملات علیه علوی‌ها، سایر ادیان، ارزشها و خلق‌ها ادامه پیدا کند، مبارزات مشترک نیز ادامه خواهند داشت. مهمترین نیروی تغییر در این مرحله ه.د.پ است. هرچند تلاش کنند ما را تقلیل دهند، ما افزایش می‌یابیم."