بیانیه حزب دمکراتیک خلق‌ها در رابطه با تداوم کودتای دولت اردوغان

ه.د.پ بازداشت روئسای مشترک برگزیده شهرداری‌های کوردستان از سوی چماقداران دولت ترک را محکوم کرده و از مردم خواست تا هر روز ساعت ٢٠ با حضور بر بام خانه‌ها و بالکن‌های منازل خود به نافرمانی مدنی دست زنند.

کمیته‌ی مرکزی حزب دمکراتیک خلق‌ها در رابطه با تداوم کودتای سیاسی دولت اردوغان علیه شهرداران منتخب خلق بیانیه‌ای کتبی منتشر کرد.

در بیانیه ه.د.پ آمده است:"ما این اقدام بزدلانه را محکوم می‌کنیم، در شرایطی که تمام دنیا در حال مبارزه با یک بیماری است [رژیم تُرک] به دشمنی با کوردها می‌پردازد."

ه.د.پ از خلق‌ها، نیروهای مبارز و دمکراتیک خواست تا در اعتراض به این وضعیت هر روز ساحت ٢٠ با حضور بر بام خانه‌ها و بالکن‌های منازل خود به نافرمانی مدنی دست زنند.