بیلمز: حصر پایان نیابد، تنشها نیز پایان نمی‌یابند

ابراهیم بیلمز یکی از وکلای کانون وکلای سده اعلام کرد، توطئه‌ی ۹م اکتبر / ۱۷ مهر با حصر در امرالی و نیافتن راه حلی برای مسئله ی کورد، ادامه دارد.

   بیلمز اعلام کرد، در امرالی قانون اجرا نمی‌شود. وی گفت، "ترکیه نمی‌تواند دمکراتیک شود، خاورمیانه نمی‌تواند از بحرانها نجات یابد، چون مسئله‌ی کورد ادامه دارد".

   از ۷ آگوست / ۱۶ مرداد وکلای کانون وکلای سده نتوانسته‌اند با رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان دیدار کنند. ابراهیم بیلمز، یکی از این وکلا حصر اوجالان را در سخنانی با خبرگزاری فرات تشریح کرد. بیلمز یادآور شد، اصلی‌ترین حقوق این است که وکلا بتوانند موکل خود را ببینند، اما از ۷م آگوست علی رغم آنکه هر چهارشنبه به دادستانی مراجعه کرده‌ایم، اما همه‌ی درخواستهایمان بی‌پاسخ مانده‌اند. بیلمز همچنین گفت، اکنون در مقابل ممانعت آنها این مانع قانونی وجود ندارد به همین دلیل درخواستهایشان را بی‌پاسخ میگذارند.

​​​​​​​   "زمانی که موضوع آقای اوجالان باشد، حقوق اساسی را نیز نقض میکنند"

​​​​​​​   بیلمز اظهار داشت، در امرالی مکانیسمی غیرقانونی و دل بخواهی حاکم است. انسانها دارای حقوق اساسی خود هستند، همه باید بتوانند بدون تبعیض از حقوق اساسی خود بهره‌مند شوند، اما وقتی موضوع آقای اوجالان باشد، از سال ۱۹۹۹ تاکنون این حقوق اساسی بدون وقفه پایمال می‌شوند.

​​​​​​​   "حصر اوجالان از سوریه آغاز شد و در ترکیه به اوج خود رسید"

​​​​​​​   بیلمز اعلام کرد، حصر اوجالان پیش از امرالی در سوریه آغاز شد و در امرالی به اوج خود رسید. بیلمز همچنین گفت، موکلشان در چهارچوب توطئه‌ی ۹ اکتبر که تلاش کردند وی را منزوی کنند، در امرالی حصری سنگین به وی تحمیل کردند. وی گفت، "ممانعت از ملاقات با او در حال حاضر، در نتیجه‌ی این سیستم حصر است. سیستم حصر اکنون نیز اجرا میشود".

​​​​​​​   "ترکیه دمکراتیک نخواهد شد"

​​​​​​​   بیلمز در ادامه گفت، حصر در امرالی مربوط به شرایط سیاسی داخل ترکیه است، ترکیه دمکراتیک نخواهد شد چون مسئله‌ی کورد به صورت ریشه‌ای حل نمیشود. مسئله‌ی اساسی جمهوری ترکیه این است و به همین دلیل قانون اساسی ترکیه هم دمکراتیک نخواهد شد. در پشت پرده‌ی همه‌ی مسائل چاره‌یابی نکردن مسئله‌ی کورد قرار دارد. مسئله‌ی روژاوا نیز با مسئله ی کورد مربوط است. سازماندهی آلترناتیو جنبش کورد در آنجا دولت ترکیه را آشفته کرده است. اگر ترکیه مسئله‌ی کوردهای خود را حل کند و حقوق خلق کورد را رعایت نماید، به پروژه‌ای نزدیک به سازماندهی کوردها در روژاوا تبدیل میشود و برای این منظور باید حصر امرالی را پایان دهد.

​​​​​​​   بیلمز به بحرانها در خاورمیانه اشاره کرد و گفت: "اگر در زمان خود برای راه حلی صلح آمیز و دمکراتیک مذاکره می‌کردند، وضعیت امروز اینگونه نبود. در خاورمیانه بحران و تنش وجود دارد. اکنون اگر ترکیه مسئله‌ی کورد را به شیوه‌ای دمکراتیک حل می‌کرد، ممکن بود بحران سوریه نیز رفع میشد. اگر این مسئله پیش از روی دادن بهار عربی حل میشد، ممکن بود این جنگ رخ نمی‌داد. چون آن مدل دمکراتیکی که ترکیه با کوردها به راه می‌انداخت، برای همه‌ی خاورمیانه نمونه می‌شد. اما چون در جنایتهای دولت ترکیه فوبیای تکه تکه کردن وجود داشت، این موضوع عملی نشد".