تبعید زندانیانی که در اعتصاب غذا جای گرفتند

۵ زندانی در زندان شماره‌ی ۲ قیصری بنیان که علیه حصر رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان در مقاومت‌های اعتصاب غذا جای گرفته بودند، تبعید شدند.

  مدیریت زندان شماره ۲ قیصریه به ۵ زندانی که به اعتصاب‌های غذا پایان داده بودند اعلام کرده‌ بودند که آن‌ها را برای معاینه‌ی پزشکی به بیمارستان منتقل می‌کنند. اما آن‌ها را به زندان شماره‌‌ی ۱ قیصریه انتقال داده‌اند. زندانیان با هدف محکوم نمودن این اقدام دست به اعتصاب غذا زدند. هر ۵ زندانی بمدت ۸ روز را در اعتصاب غذا بسر می‌برند.

  با پایان یافتن کنش‌های اعتصاب غذا و روزه‌ی مرگ فشار و ستم علیه  زندانیان افزایش یافته است. شیخ داوود باشکان  و ۴ تن دیگر در زندان شماره ۲ قیصریه که از روز ۱ مارس / ۱۰ اسفند علیه انزوای تحمیلی رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان در اعتصاب غذا جای گرفته بودند، در روز ۲۶ مه /۵ خرداد  در نتیجه‌ی انتشار پیام اوجالان مبنی بر پایان دادن به این کنش‌ها به اعتصاب غذای خویش پایان دادند. مسئولین زندان به ۵ زندانی اعلام کرده بودند که آن‌ها را برای معاینات پزشکی به بیمارستان منتقل می‌کنند اما آن‌ها را به زندان شماره‌ی یک قیصریه منتقل کرده‌اند.

  ۸ روز در اعتصاب غذا بسر می‌برند

  روز گذشته باشکان در طی تماس تلفنی با خانواده‌ی خویش اعلام کرد، به همراه  ۴  تن از رفقای خویش با هدف محکوم نمودن انتقال آن‌ها به زندانی دیگر ۸ روز را در اعتصاب غذا بسر می‌برند. پدر باشکان اظهار داشت، در ابتدا پسر وی را به زندان ادیرنه و سپس به زندان شماره ۲ بنیان منتقل کرده‌اند.

  وی اعلام کرد، که تاکنون حداقل ۱۵ درخواست‌ را به وزیر عدالت نوشته است و افزود،‌" با دستان خویش درخواست‌ را به مسئولین زندان نوشتم. با پایان دادن به اعتصاب غذا آن‌ها را بدون هیچ درمانی به سلول انفرادی منتقل کردند. در درخواست‌ خویش به این وضعیت اشاره کردم. دادستان اعلام کرد، کاری از دست وی بر نمی‌آید و وزارت عدالت مسئول آن است. به من گفت که درخواستی را به وزارت عدالت بفرستم."

  وی اعلام کرد، ‌برای درمان باید پسرش را به مکانی دیگر منتقل کنند و با این هدف به بسیار از نهادها و جمعیت حقوق بشر رفته مراجعه کرده است. پدر باشکان اظهار داشت، " اگر بلایی بر سر پسر من بیاید مسئولیت آن بر عهده‌ی وزارت عدالت است. دست از آن‌ها برنمیدارم و در صورت لزوم به دادگاه  حقوق بشر اتحادیه‌ی اروپا مراجعه خواهم کرد."