تجاوز به یک دختر خردسال پناهجوی افغانستانی در خمینی‌شهر

خبرهای تکان دهنده از تعرض جنسی به کودکان در ایران ادامه دارد و اینبار یک دختربچه پنج ساله پناهجوی افغانستانی قربانی شد

خبرهای تکان دهنده از تعرض جنسی به کودکان در ایران ادامه دارد و اینبار یک دختربچه پنج ساله پناهجوی افغانستانی قربانی شد.

 

خبرهای متعدد مربوط به تجاوز به کودکان و حتی قتل آنها در ماههای گذشته، وجدان عمومی را جریحه دار کرده است.

 

رسانەهای افغانستان می‌گویند روز چهارشنبه گذشته، یک دختر بچه پنج ساله بنام بهاره در خمینی‌شهر اصفهان مورد تجاوز قرار گرفته است.

 

او وقتی مشغول بازی در کوچه بود ربوده شد. این کودک در حالی دیده شد که پس از تجاوز بیهوش شده بود.

 

یک مقام سفارت افغانستان در ایران این واقعه را تأئید کرده و گفته که فرد متجاوز هنوز دستگیر نشده است.