تحرکات نظامی ارتش ترکیه در فراشین، کاتو ژیرکا و مارینوس

ارتش اشغالگر ترکیه تحت پوشش هوایی در مناطق فراشین، کاتو ژیرکا و مارینوس تحرکاتی نظامی را آغاز کرد. 

  در ساعات صبح امروز ارتش اشغالگر ترکیه تحت پوشش هوایی در مناطق فراشین در مثلث مابین جولمرگ، وان و شرنخ و در منطقه کاتو ژیرکا و کاتو مارینوس در شرنخ تحرکاتی نظامی را آغاز کرد. 

  با توجه به اطلاعات بدست آمده از منابع محلی، تعداد بسیاری مزدور و نظامی به همراه سلاح‌های سنگین به این مناطق منتقل شده‌اند. در منطقه حملاتی هوایی انجام می‌گیرد. منابع محلی اعلام کردند، تحرکات نظامی کاتو ژیرکا و کاتو مارینوس بر منطقه چله در جولمرگ و منطقه الکه در شرنخ متمرکز شده است.