تحرکات نظامی ارتش ترکیه در لیجه

ارتش اشغالگر ترکیه در منطقه لیجه واقع در آمد تحرکاتی نظامی را آغاز کرد.

  ارتش اشغالگر ترکیه در حومه مزرکن کاراگز، گواما سالو و دابلو در محله کارا حسن واقع در لیجه در آمد تحرکاتی نظامی را آغاز کرد.

  پس از حملات راکتی بالگردهای نظامی ترکیه، بالگردهای سیکورسکی نیروهای نظامی ارتش اشغالگر ترکیه را در منطقه پیاده کردند. بر طبق اطلاعات بدست آمده، تاکنون این تحرکات ادامه دارد.