تحرکات هواپیماهای جنگنده و پهبادهای تجسسی بر فراز کمپ مخمور

هواپیماهای جنگنده و پهبادهای تجسسی دولت اشغالگر ترکیه بر فراز کمپ پناهجویان شهید رستم جودی( مخمور) به گشت زنی پرداختند.

  در ساعات صبح امروز تا کنون جنگنده‌های هوایی و پهبادهای تجسسی دولت اشغالگر ترکیه بر فراز کمپ پناهجویان شهید رستم جودی( مخمور) به پرواز درآمده‌اند.

  لازم ذکر است، جنگنده‌های هوایی دولت اشغالگر ترکیه در روز ۱۸ ژوئیه /۲۷ تیر به بمباران حومه این کمپ پرداخته و در نتیجه‌ی آن ۲ تن زخمی شدند.