تحصن مادران در پارلمان ترکیه در سومین روز ادامه یافت

مادران زندانیان سیاسی که در زندانهای رژیم ترک علیه حصر رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان در اعتصاب غذا به سر می‌برند، مدت ۳ روز است که در پارلمان ترکیه تحصن کرده‌اند.

تحصن مادران در پارلمان، پس از جلسه‌ی فراکسیون ه.د.پ در روز سه‌شنبه آغاز شد. این مادران خواهان دیدار با وزیر دادگستری ترکیه هستند.

 

در شب دوم تحصن مادران هر دو پارلمانتار ه.د.پ عایشه آجر باشاران و نجدت ایپه کیوز به همراه مادران در پارلمان ماندند.

 

شب چهارشنبه نیز سعادت آکن به صورت تصویری با مادران تماس گرفت. آکن از ۷ ژانویه/۱۷ دی ١٣٩٧ در گروه T زندان ارزنجان دست به اعتصاب غذا زده است. وی پس از آزادی از زندان نیز در خانه به اعتصاب خود ادامه داد.

 

آکن که ۱۳۰ روز است در اعتصاب به سر می‌برد گفت، "ما هزاران تن در اعتصاب به سر می‌بریم و اعتصاب خود را پایان نخواهیم داد".

 

آکن همچنین گفت، "می‌دانیم که پیروز خواهیم شد. مقاومت مقاومتگران روز به روز گسترده‌تر می‌شود، ما فرزندان این خلقیم و از میان آنها سربر آورده‌ایم. گرسنگی آنچنان دشوار نیست، فقط روز به روز بدنمان ذوب می‌شود. اما مقاومت ما به ما روحیه می‌بخشد. بدون شک ما پیروز خواهیم شد".

 

تعدادی از مادران در هنگام سخن گفتن آکن می‌گفتند، جانمان فدای اراده‌ی شما، تعدادی هم اشک می‌ریختند.