تحصن هفتگی کردهای ساکن اروپا برای ٣۶٠مین هفته متوالی

تحصن کردهای مهاجر در کشورهای اروپایی با هدف پایان دادن به حصر عبدالله اوجالان رهبر خلق کرد همچنان ادامه دارد.

  کردهای ساکن در اروپا از روز ۲۵ ژوئن ۲۰۱۲/ ۵ تیر ۱۳۹۱ با هدف پایان دادن به حصر رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان دست به تحصن زده‌اند. این فعالیت که با عنوان "آزادی برای اوجالان" آغاز گردیده وارد ٣۶٠مین هفته خود شده است. دنیز آیدین، حاجی تمو و صلاح‌الدین اگه این هفته از شهر اولدنبرگ آلمان به استراسبورگ فرانسه آمده و تحصن را دور گرفتند.

 

   گروه ٣۶٠ در بیانیه‌ای مکتوب با اشاره به دیدار وکلا با اوجالان آنرا نتیجه ایستادگی کردها بر ضد رژیم تحمیلی بر امرالی عنوان کرده‌اند. بیانیه می‌افزاید که زندگی بدون اوجالان برای کردها بی‌معنی است و حصر قطعا در هم خواهد شد.

 

  شرکت کنندگان هر گروه طی یک هفته از صبح تا غروب در مقابل ساختمان شورای اروپا به بسط می‌نشینند و توجه افکار عمومی را به فاشیسم رژیم ترک جلب می‌کنند.