تداوم کودتای سیاسی آ.ک.پ؛ ١٣ تن از شهروندان بازداشت شدند

پلیس ترکیه شب گذشته به منازل شهروندان در شهرتَکیرداغ ترکیه یورش برد. ١١ نفر از شهروندان در حمله پلیس بازداشت شدند.

پلیس ترکیه شب گذشته به منازل شهروندان در شهرتَکیرداغ ترکیه یورش برد. ١١ نفر از شهروندان در حمله پلیس بازداشت شدند.

 

تداوم کودتای سیاسی آ.ک.پ در کردستان باکور و ترکیه ادامه دارد. پلیس ترکیه شب گذشته در شهر تَکیرداغ استان مارمارای ترکیه به منازل شهروندان حمله کرده و ١١ نفر را بدونه هیچ گونه دلیلی بازداشت کردند. افراد بازداشت شده به مرکز پلیس شهر مزکور انتقال داده شدند.


 

همچنین در حمله پلیس در سه روز گذشته به منزل یک شهروند ساکن قرس در استان سرحد باکور کردستان، دو تن از شهروندان بنام های مراد و حمزه شاشک دو برادر از طرف پلیس آ.ک.پ بازداشت شده و به مرکز پلیس انتقال داده شدند.

 

پلیس ترکیه این دو برادر را به جرم انتقاد از سیاست های آ.ک.پ در صفحات اجتماعی بازداشت کرده است.