تداوم کودتای سیاسی آ.ک.پ؛ پلیس اردوغان یک روزنامه‌نگار دیگر را بازداشت کردند

با دستور حکومت آ.ک.پ رادیوی قانونی صدای مِرسین ترکیه متوقف شد و سَمرا اُزلو مدیر پخش آن نیز بازداشت شد

با دستور حکومت آ.ک.پ رادیوی قانونی صدای مِرسین ترکیه متوقف شد و سَمرا اُزلو مدیر پخش آن نیز بازداشت شد

 

صبح امروز پلیس حکومت آ.ک.پ بدون هیچ دلیلی به منازل شمار زیادی از کارمندان رادیو صدای مِرسین حمله کرد. سَمرا اُزلو مدیر پخش این رادیو از طرف پلیس آ.ک.پ بازداشت.

 

اُزلو به مرکز پلیس انتقال داده شد.