تدوام کودتای سیاسی رژیم ترکیه علیه کوردها؛ در دیلوک ۱٨ تن زندانی شدند

از ۲۹ شهروند کورد که در عملیات پاکسازی سیاسی در شهر دیلوک دستگیر شده بودند، ۱٨ تن به زندان محکوم شدند.

در ۱۴ ژوئیه با دستور دادستان عمومی جمهوری رژیم ترک در دیلوک عملیات یورش به خانه‌ی شهروندان و سیاستمداران آغاز شد و در این چهارچوب روئسای مشترک و مسئولین و مدیران ه.د.پ و د.ب.پ و س.ی.ک.پ بازداشت شده بودند.

در مجموع در حمله به نیروهای مخالف اردوغان ۲۹ تن دستگیر شدند و پس از بازجویی از آنها توسط پلیس دیلوک به دادگاه فرستاده شدند.

پس از آنها در دادگاه به سخنان آنها گوش داده شد، روئسای مشترک ه.د.پ موسی آیدن و سونگیول کوچ داغ، مادر آشتی رمزیه اردم و ۱۶ سیاستمدار و مدافعان حقوب بشر به زندان محکوم شده و روانه‌ی زندان شدند.

همچنین اعلام شد، ۱۱ تن دیگر نیز به شرط تحت نظر بودن آزاد شده‌اند.