«تروریسم مقدس» جمهوری اسلامی، پرونده ویژه شماره تازه مجله آلترناتیو

مجله آلترناتیو در شماره ٧۶ خود به مبحث «تروریسم مقدس» رژیم ایران پرداخته است

   آلترناتیو ارگان رسمی حزب حیات آزاد کوردستان- پژاک در شماره ٧۶ فایل ویژه‌ی «تروریسم مقدس» نهادینه شده در ساختار رژیم استبدادی جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار داده است. ترور و تروریسم دولتی از جنبه‌های سیاسی، اجتماعی و ایدئولوژیک در فضای سیاسی- اجتماعی و اقتصادی در این شماره آلترناتیو به بحث گذاشته شده‌اند.

   آلترناتیو در این شماره مقاله‌های زیر را منتشر کرده است:

​​​​​​​   دولت-ملت، قدرت و فاشیسم / تحلیلات رهبر آپو

​​​​​​​   سخن پژاک

​​​​​​​   حکومت ترور و وحشت/ آمد شاهو

​​​​​​​   خاورمیانه، بن‌بست‌ سیاسی و یکه‌تازی جنگ / ریوار آبدانان

​​​​​​​   اسطوره‌زدایی از اسطوره / آریو برزن

​​​​​​​   ترور سیستماتیک، زنان ایرانی/ آرین زانا 

​​​​​​​   تروریسم اقتصادی/ رامین گارا

​​​​​​​   ترور فرهنگی در سیستم خسروانی/ گلاویژ اورین

​​​​​​​   دولت-ملت ایرانی،دستگاه ترور و وحشت‌آفرینی / اهون چیاکو

 ​​​​​​​   برای دریافت آلترناتیو شماره‌ی ٧۶ [[اینجا]] کلیک نمایید.