ترکیه روند تحویل سامانه اس۴۰۰ را آغاز کرد

وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد، روند تحویل سامانه‌ی موشکی اس ۴۰۰ را آغاز کرده‌ است.

  وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد، روند تحویل سامانه پدافند موشکی‌ اس۴۰۰ روسیه را آغاز کرده‌اند.

  پس از تحویل نخستین محموله از قطعات تشکیل دهنده سامانه اس۴۰۰ اعلام شد که این روند در روزهای آینده ادامه خواهد یافت.