تظاهرات کردهای مقیم هانوفر آلمان به دنبال هجوم پلیس

حمله پلیس آلمان به مرکز جامعه دمکراتیك کردها در شهر هانوفر با موجی از اعتراضات مواجه شد.

حمله پلیس آلمان به مرکز جامعه دمکراتیك کردها در شهر هانوفر با موجی از اعتراضات مواجه شد.

 

گزارش‌ها حاکیست خودروهای پلیس آلمان روز گذشته با محاصره مرکز فرهنگی کردها در هانوفر اقدام به تفتیش آن کردند.

 

در سال‌های گذشته پلیس آلمان بارها دست به اقدامات مشابه زده است. جمع‌آوری پرچم‌های اوجالان و نیروهای مبارز کردستان در این مراکز توسط پلیس آلمان نشان می‌دهد که فشارها با سفارش و فشار ترکیه انجام می‌شوند.

 

طاهر کوچر ریاست مشترک مرکز جامعه دمکراتیك کردها در اروپا ضمن انتقاد تند از برخورد پلیسی آلمان اعلام کرد که کلیه این مراکز فعالیت قانونی دارند.

 

به دنبال هجوم دیروز در هانفور جمع کثیری از معترضان در این شهر دستبه تظاهرات زدند.