تعلل بیمارستان در رسیدگی پزشکی به آرش صادقی

آرش صادقی فعال مدنی محبوس در زندان رجائی شهر پس از انتقال به بیمارستان، بدون دریافت هرگونه خدمات پزشکی دوباره به زندان بازگردانده شده است.

آرش صادقی فعال مدنی محبوس در زندان رجائی شهر پس از انتقال به بیمارستان، بدون دریافت هرگونه خدمات پزشکی دوباره به زندان بازگردانده شده است.

 

به تازگی مشخص شده است که آرش صادقی به تومور استخوان مبتلا شده است.

 

او روز گذشته تحت تدابیر امنیتی به بیمارستانی در تهران منتقل شد اما مسئولان بیمارستان به بهانه عدم حضور دکتر متخصص  از پذیرش بیمار خودداری کردند.

 

آرش صادقی بدون دریافت خدمات پزشکی به زندان بازگردانده شد.  گفته می شود از بیمارستان‌های تهران خواسته شده به زندانیان رجایی شهر خدمات ندهند.

 

سعید ماسوری از زندانیان رجایی شهر اخیرا در نامه ای نوشته بود آرش صادقی بخاطر جراحات شکنجه به نوعی تومور استخوان مبتلا شده است.

 

آرش صادقی در سال ١٣٩٣ به ١٩ سال زندان محکوم شد و دوران حبس خود را در زندان اوین سپری می کند.