تلویزیون وابسته به بارزانی عشیرەی ریکانی را تبهکار خطاب کرد

در یکی از برنامه‌های تلویزیون   که Waar  که وابسته به بارزانیست عشیره‌ی ریکانی را تبهکار خطاب کردند. اعضای این عشیره‌ به مرکز این تلویزیون حمله کردند.

  کانال تلویزیونی Waar وابسته به نچیروان بارزانی است و مرکز آن در دهوک قرار دارد. عصر دیروز در یکی از برنامەهای این کانال تلویزیونی عشیرەی ریکانی را تبهکار خطاب کردند. بعضی از اعضای این عشیره به این برنامه اعتراض کردند.

  اعضای این عشیره  به مرکز تلویزیون حمله کردند و خواستار عذرخواهی مسئولین این تلویزیون شدند. در نتیجه‌ی افزایش اعتراضات نیروهای پلیس دخالت کردند.