تمللی: باید اوجالان را بار دیگر خواند

سزای تمللی ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها: در عرصه سازماندهی اجتماعی ما باید بار دیگر اوجالان را فراخوانیم. تمللی خاطرنشان ساخت که عصیان خلق‌ها آلترناتیف است.

کنفرانس حزب دمکراتیک خلق‌ها با شعار «ه.د.پ‌ای قدرتمندتر، مبارزه قدرتمندانه‌تر» با مشارکت ۶٠٠ انجمن و نهاد مدنی آغاز بکار کرد. ریاست مشترک این حزب، سزای تمللی نیز در این کنفرانس به ایراد سخنانی پرداخت.

عصیان خلق‌ها آلترناتیف است

تمللی در سخنان خود اعلام کرد که سیستم نوین جهانی از میان می‌رود. اکنون در جستجوی سیستم جهانی دیگری هستیم. سیستم موجود به واسطه جنگی که در خاورمیانه در حال وقوع است در حال توسعه است. این سیستم استثمارگری، جنگ، فروپاشی و تخریب اکولوژی را بر جهان تحمیل می‌کند. تلاش می‌کند تا موجودیت خود را ادامه داده و خاورمیانه را به عنوان مرکزی برای بازتاسیس خود قلمداد می‌کند. اما کسانی که تلاش می‌کنند این خواسته را به نتیجه برسانند، در این جنگ شکست می‌خورند. آلترناتیفی که در خاورمیانه مد نظر قرار گرفته است، برای خلق‌های جهان مایه امید است. عصیانی است که سیستم قدیمی را از میان بر می‌دارد.

تمامی کشور در انزوا و حصر قرار گرفته است

تمللی در بخش دیگری از سخنان خود افزود که حاکمیت آ.ک.پ، حاکمیتی است که فاقد ارزش‌های حقوقی بوده و حاکمیتی ستمگر و ظالم است. حقوق را از میان برداشته است. وضعیت اضطراری را به وضعیتی عادی تبدیل کرده است. سیستم عدالت دچار فروپاشی شده است. علت آن نیز انزوا و حصری است که بر امرالی تحمیل شده است و بر کل ترکیه سایه انداخته است. ترکیه به تمامی در انزوا و حصر قرار گرفته است. انزوایی که در امرالی بر آقای اوجالان تحمیل می‌شود، صرفا از طریق دست‌یابی به راه حلی مبتنی بر دمکراسی پایان می‌یابد. پایان دادن به این مسئله و دست‌یابی به راه حلی دمکراتیک برای این حاکمیت امری لازم به نظر می‌رسد و به یمن چنین اقدامی حاکمیت اتوریتر دیگر بر سر پا باقی نخواهد ماند. زمانی که به این زندان و سیستم ظالمانه آن نگاه کنیم متوجه این مسئله می‌شویم. در این زندان شاهد شکنجه و نقض حقوق انسانی هستیم.

بار دیگر باید اوجالان را خواند

سزای تمللی دبیرکل مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها در بخش دیگری از سخنان خود اعلام نمود که این حاکمیت، حاکمیتی استعمارگر و استثمارگر بوده و در این رابطه اظهار داشت: با خشونتی فراوان و استثماری بزرگ، حاکمیت و سلطه خود را بنیان گذارده‌اند. ترکیه در تمامی جهان یکی از کشورهایی است که بیش از همه، استثمار در آن وجود داشته و کارگران در آن کشته می‌شوند. چه باید کرد؟ چگونه باید عمل کرد؟ باید ما بار دیگر لنین را تحلیل کنیم. در عرصه سازماندهی اجتماعی بار دیگر اوجالان را مطالعه کنیم. باید بار دیگر و از منظری جدید در آن تفکر کنیم.

تمللی در بخش دیگری از سخنان خود در مراسم افتتاحیه کنفرانس حزب دمکراتیک خلق‌ها اظهار داشت: باید محلات، کارخانه‌ها و کارگاه‌ها شوراهای خود را ایجاد کنند، خود و جامعه خود را بار دیگر سازماندهی کنند. تمللی در رابطه با اهمت تقویت مبارزه زنان نیز اظهار داشت: ما می‌دانیم که تا زنان به آزادی دست نیابند، جامعه به آزادی نمی‌رسد. باید ما مبارزه دمکراسی رادیکالمان را با زحمات خود گسترش دهیم. با رنج و زحمات اجتماعی ما باید بتوانیم مبارزه دمکراسیخواهانه را توسعه بخشیم. ما برین نکته اطلاع داریم تا زمانیکه زنان آزاد نشوند، انسان نمی‌تواند به آزادی دست یابد. یکی دیگر از مبانی دمکراسی رادیکال مبارزه اکولوژیک است، باید ما این بعد از مبارزه را نیز تقویت کنیم. تا زمانی که محیط زیست رهایی نیابد، حیات بشری رهایی نمی‌یابد.

پیامهای ارسالی دمیرتاش و زیدان

دبیرکل مشترک پیشین حزب دمکراتیک خلق‌ها، صلاح الدین دمیرتاش و عبدالله زیدان نماینده پیشین مجلس نیز که در زندان به سر می‌برند، پیامهای خود را به سومین کنفرانس بزرگ حزب دمکراتیک خلق‌ها فرستادند. پیامهای دمیرتاش و زیدان در چهار ماده، از سوی عضو دفتر مرکزی حزب دمکراتیک خلق‌ها، دوغان ارباش قرائت شد.