تمللی: مسئله‌ی کرد به یک مسئله‌ی جهانی تبدیل شده است

​​​​​​​سزای تمللی رئیس مشترک کل ه.د.پ در گردهمایی نهاد حقوق بشر-ای.ه.د از فعالان مدنی خواست تا به طور مشترک به تلاش و فعالیت بپردازند. تمللی گفت: مشکلات ما یکی هستند، چاره‌یابی مسئله ی کرد چاره‌یاب مسئله‌ی دمکراسی است.

سزای تمللی رئیس مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها ه.د.پ در ۱۹همین گردهمایی گروه حقوق بشر به سخنرانی پرداخت. وی گفت: تلاشها و مبارزات برای آزادی و دمکراسی گروه حقوق بشر به آنها اراده می‌بخشد.

 

تمللی به ۳۲ سال تلاش نهاد حقوق بشر اشاره کرد و گفت: زمانی که به این ۳۲ سال تلاش نگاه می‌کنیم، ودات آیدین، طاهر الچی و محمد سینجار را می‌بینیم. دهها رفیق ما در این راه جان خود را فدا کردند. تعداد زیادی از رفقایمان بهای سنگینی پرداخته‌اند. من برای تلاشها و مبارزاتشان سر فرود می‌آورم.

 

تمللی در ادامه گفت: امروز بی‌احترامی به رئیس جمهوری را بهانه‌ای برای پرونده سازی قرار می‌دهند. اگر کسی رئیس جمهور را نخواهد باید در دادگاه حاضر شود و برایش پرونده‌سازی می‌کنند. وقتی ما در مقابل این وضعیت می‌ایستیم از جانب دولت به ما حمله می‌شود. ما را تحت فشار قرار می‌دهند اما ما تسلیم نمی‌شویم. ما شانه به شانه‌ی مادران شنبه و آشتی مبارزه می‌کنیم. میدان گالاتاسرای میدان مبارزه و راستی است. ما این مکان را رها نمی‌کنیم.

 

زمان اتحاد است

تمللی خواستار مبارزه‌ی مشترک شد و گفت: فاشیزم بنیاد نهاده شده است. ‌دیگر زمان آن رسیده که گردهم آییم.حالا زمان آن نیست که در مقابل هم بایستیم. اگر ما مقابل آن نایستیم فاشیزم به جلوی در خانه‌مان می‌آید.

 

تمللی در ادامه ی سخنانش گفت: عملیات ۴ نوامبر در مقابل سیاستهای ما کودتا است. زمانی که دمیرتاش، یوکسکداغ، بالوکن و رفقای ما را دستگیر کردند ضربه‌ی خطرناکی به سیاست زدند. در ترکیه به اسارت گرفتن همچنان افزایش می‌یابد. این سیاست هیچ ارتباطی به حقوق ندارد. با گذشت دو سال هنوز مشخص نیست که رفقای ما اتهامشان چیست. نه تنها رفقایمان و پارلمانتاران ما دستگیر شدند بلکه برای ۹۶ شهرداری ما قیم تعیین کردند. شهردارها و صدها سیاستمدار و رفیق ما را دستگیر کردند، بیشتر از ۶ هزار عضو و تلاشگر ما در زندان به سر می‌برند. اما علیرغم همه‌ی این فشارها و دستگیریها اراده‌ی ما بیشتر می‌شود.

 

می‌خواهند خلق‌ها را اسیر کنند

تمللی خاطرنشان کرد که امروز میخواهند همه‌ی میادین آزادی را اشغال کنند. وی گفت: می‌خواهند اشغالگری و خشونت را در حق خلق‌ها روا و قانونی کنند. این مسئله، مسئله‌ی کرد است. مسئله‌ی کرد یک مسئله‌ی همه جانبه و مشترک است. امروز حقوق زنان و کارگران پایمال می‌شود، در مقابلشان خشونت به کار گرفته می‌شود. آنها می‌خواهند با جنگ مسئله‌ی کرد را از ریشه پاک کنند. تمامی مسائل مشترکند و راه حل مشترک دارند. یافتن راه حل برای مسئله‌ی کرد یافتن راه حل برای مسئله‌ی دمکراسی است. مسئله‌ی کرد یک مسئله‌ی جهانی است.