تملی: حاکمیت مشروع نیست، در مبارزه دمکراسی متحد شویم

سزای تملی ریاست مشترک ه.د.پ به غصب شهرداری‌ها از سوی رژیم ترکیه واکنش نشان داده و اعلام کرد، "از این پس حاکمیت مشروعیت ندارد." وی افکار عمومی، احزاب و نهاد‌ها را به اتحاد در مبارزات دمکراسی فراخواند.

   سزای تملی ریاست مشترک ه.د.پ در کنفرانسی خبری در میانه‌ی نشست کمیته‌ی مرکزی این حزب سخن گفت.

   وی اظهار داشت، امروز در تاریخ ترکیه روز و صفحه‌ای سیاه است و افزود، "در ۱۹ آگوست/۲۸ مرداد کوتایی دیگر علیه غیرنظامیان به تاریخ ترکیه افزوده شد. بدین شکل به یاد خواهند آورد. در ساعات صبح امروز ۳ تن از روسای مشترک کلان‌شهر‌ها را اخراج کرده و قیم‌هایی را به جای آن‌ها گماشتند. حاکمیتی که بدون قیم قادر به مدیریت کشور نیست در بعد سیاسی می‌گوید، دیگر نمی‌توانم کشور را اداره کنم."

مشروعیت حاکمیت نماند
تملی اعلام کرد، حاکمیت قادر به اداره‌ی کشور نیست، خشونت بیشتر را مشروع می‌بیند و افزود، با از دست دادن مشروعیت حاکمیت خود، فشار و رژیم قیم را بر خلق‌های ترکیه تحمیل می‌کنند. تملی گفت، "کودتای ۱۹ آگوست، کودتای غیرنظامی در ادامه سنت کودتای ۱۲ سپتامبر است. این کودتا ادامه دارد. مدت‌هاست در وضعیت ویژه قرار داریم... اکنون نیز به یکباره وضعیت ویژه را بر ما تحمیل می‌کنند."

بار دیگر نابود خواهند شد
تملی با اشاره به صیانت خلق از اراده‌ی خویش گفت، "اکنون در محلات آمد ستم وجود دارد، خشونت وجود دارد، دولت با ماشین‌های آب پاش و گاز اشک آور به خلقی حمله می‌کند که از شهرداری‌های خویش صیانت می‌کنند. از این پس دولت غیرقانونیست. دولت از قانون اساسی دور گشته و به دست حاکمیت، نهادهای دمکراتیک نابود می‌شوند."

تملی اظهار داشت، در این زمان تمامی مسئولین محلی در تمامی زمینه‌های دمکراتیک و مشروع، مبارزات دمکراسی را تداوم می‌بخشند و افزود، "بار دیگر تکرار می‌کنیم؛ آن‌ها شکست خوردند و بار دیگر شکست خواهند خورد. موفق شدیم و بار دیگر موفق خواهیم شد."

تملی اعلام کرد، همانگونه که [خلق‌ها] در انتخابات ۲۳ ژوئن/ ۲ تیر بر بنیان دمکراسی گرد هم آمده و به عملکرد رژیم پاسخ دادند، بار دیگر به این عملکرد پاسخ خواهند داد.

زمان آن فرا رسیده است که بر بنیان دمکراسی متحد گردیم
تملی افکار عمومی ترکیه، احزاب سیاسی، سازمان‌های مدنی، سندیکا، جمعیت‌های حقوق بشر و افکار عمومی دمکراتیک را مخاطب قرار داده و گفت، "زمان آن فرا رسیده است که بر بنیان دمکراسی و مبارزه دمکراتیک گرد هم آییم. به هیچ روی میدان را ترک نمی‌کنیم. بمانند دیروز، امروز و فردا در این عرصه حق مبارزات مشروع خویش را ایجاد خواهیم نمود." وی در پایان اعلام کرد، مبارزه دمکراسی پیروز خواهند شد.