توطئه در زندان رحا

زندانیان پرونده‌ی پ.ک.ک در گروه T زندان شماره‌ی ۲ رحا اظهار داشتند، از زمانیکه فاتح سرتاچ در مدیریت این زندان جای گرفته است، توطئه و دسیسه‌هایی را علیه زندانیان آغاز کرده‌اند.

  فشار و شکنجه در زندان‌های ترکیه و کردستان ادامه دارند. زندانیان پرونده‌ی پ.ک.ک در گروه Tزندان شماره‌ی ۲ رحا با فرستادن نامه‌ای به خارج از زندان  به فشارهایی که بر آن‌ها اعمال می‌شود اشاره کرده‌اند. زندانیان در این نامه به سال ۱۹۹۰ در شرنخ که قوانین رسمی دولت لغو شده و اعمال نمی‌گشت اشاره کرده و گفتند، " تبهکاران ارگنکون، فتو، گروهان انتقام‌جوی ترک ( تیت) سازمان استخباراتی ژاندارمری و ضد ترور ( ژیتم) و گرو‌ه‌های دیگر در بسیاری از شهرها و نواحی این منطقه مستقر شده و قدرت رسمی دولت را تصاحب کردند. تمامی این نواحی که در آن مستقر شده بودند را به آتش کشیده و زندگی را بر خلق میهن دوست و دمکراتیکمان حرام نمودند. رویدادهای چندسال گذشته در رحا نشان می‌دهند که رحا به " جمهوری دوم شرنخ" مبدل شده است."

  در این نامه آمده است، بمانند تمامی زندان‌های ترکیه در در گروه T زندان شماره‌ی ۲ رحا نیز مشکلات و اقداماتی ضد بشری ادامه داشته و اعلام کرده‌اند، از زمانیکه فاتح سرتاچ چلیک به عنوان مدیر این زندان انتخاب شده است، اولین توطئه‌ها و اقدامات مخرب آغاز شده‌‌اند. زندانیان را تحقیر کرده و خواهان تسلیم کردن و جاسوس کردن آن‌ها هستند. زندانیان اظهار داشتند، پس از انتصاب فاتح سرتاچ به عنوان مدیر زندان فعالیت‌های ورزشی، گفت‌وگوی زندانیان، نقاشی و نوازندگی موسیقی را ممنوع کرده و افزودند،" کتاب‌هایمان را محدود کرده‌اند، با راه‌ و روش‌های مختلف حق ملاقاتمان را محدود کرده و از این حق محروممان می‌کنند. رفقایمان که به مریضی‌های دشواری مبتلا بوده و دارای گزارش پزشکی " نمی‌توانند تنها بمانند" هستند با موضع شخصی اداره‌ی زندان از آزادی آن‌ها ممانعت می‌شود.

  با گفتن " شما وکیل دارید" رفقایمان را به نیروهای پلیس تحویل دادند. در مرکز امنیت و در خودرو نیروهای پلیس‌ آن‌ها را شکنجه کرده و خواستار تسلیم گرفتن و جاسوس کردن آن‌ها بودند. آخرین مرتبه یکی از رفقایمان را در عوض بیمارستان به عدلیه منتقل کرده و دادستانی به وی پیشنهاد " شاهد پنهانی" داده بود تا بدین شکل وی را علیه زندانیان دیگر به توطئه وادارد. پس از پایان اعتصاب‌های غذا برهه‌ای جدید از این اقدامات آغاز شد. سعی دارند از مکالمه‌ی تلفنی ده دقیقه‌ایمان جلوگیری کنند. از بردن به مطب دکتر جلوگیری کرده و دکترها را به زندان می‌آورند. انزوایی بدین شکل بر ما تحمیل می‌شود. خواهان قطع ارتباط ما با دنیای خارج هستند. "

  زندانیان در گروه T زندان شماره‌ی ۲ رحا اظهار داشتند، در این زندان گروه‌هایی بمانند فتو فعالیت می‌کنند و از نهاد‌های مسئول درخواست کردند، " این سازمان که همانند فتو است سعی در بی‌اراده نمودن، تسلیم ساختن، جاسوس کردن، اعتراف کردن زندانیان داشته و با دسیسه‌های پلیدی زندگی انسان‌ها تحت تهدید قرار می‌دهند. هیچگاه در واقعیت سیاسی و انسانی خویش سازش نکرده و به اخلال گری فرصت نخواهیم داد.

  از جمعیت حقوق بشر ترکیه، جمعیت خانواده‌ی زندانیان و تمامی نهاد‌های مسئول درخواست می‌کنیم که در وزارت عدالت،‌ کمیسیون حقوق بشر پارلمان و  نهادهای رسمی علیه این سازمان که همانند فتو است به تکاپو افتاده تا راهکاری قانونی و انسانی علیه آن‌ها اعمال گردد. "