توطئه‌ی ۹ اکتبر در فرانسه و نروژ محکوم شد

​​​​​​​در منطقه‌ی نورماندی در جنوب فرانسه و در شهر اسلو پایتخت نروژ انزوای تحمیل شده به عبدالله اوجالان و توطئه‌ی ۹ اکتبر محکوم شد.

در منطقه‌ی نورماندی در جنوب فرانسه و در شهر اسلو پایتخت نروژ انزوای تحمیل شده به عبدالله اوجالان و توطئه‌ی ۹ اکتبر محکوم شد.

 

در شهر مونتولاژولی در منطقه‌ی نورماند جنوب فرانسه با پیشگامی زنان یک راهپیمایی برگزار شد و توطئه‌ی نهم اکتبر سال ۱۹۹٨ محکوم شد.

در این راهپیمایی انزوای تحمیل شده بر اوجالان و رای دادگاح حقوق بشر اروپا محکوم شد. دادگاه حقوق بشر اروپا چند روز پیش اعلام کرده بود که در امرالی شکنجه وجود ندارد.

 

این راهپیمایی با حضور بیش از ۳۰۰ تن در مقابل ایستگاه ترن آغاز شد و تا مرکز شهر ادامه داشت.

 

هم زمان در شهر مارسیلیای فرانسه یک تجمع دیگر با همین هدف برگزار شد.جوانان با حضور در خیابانها توطئه ی انجام شده بر علیه اوجالان را محکوم کردند.

 

جوانان در این تجمع شعار آزادی برای اوجالان را سر دادند و نارضایتی خود را برای سکوت کشورهای اروپایی در مقابل انزوای تحمیل شده به اوجالان نشان دادند.

 

همچنین در شهر اسلو پایتخت نروژ یک راهپیمایی با هدف محکوم کردن توطئه ی ۹ اکتبر برگزار شد، این راهپیمایی از مرکز شهر اسلو آغاز شد و تا مقابل پارلمان ادامه یافت.

 

در این راهپیمایی دوستان نروژی خلق کُرد و جامعه‌ی سوملی‌لند شرکت داشتند و خواهان آزادی عبدالله اوجالان شدند.