توهین به زندانیان زندان زاهدان و ضرب و شتم آنها

در پی توهین یکی از مامورین زندان به یکی از زندانیان سیاسی دربند ۳ زندان زاهدان، دو تن دیگر از زندانیان به این مامور اعتراض کرده که سبب درگیری لفظی وتنش در زندان شد

   روز سه‌شنبه ۱۵ مرداد در پی توهین یکی از مامورین بند ۳ زندان زاهدان تنش و برخورد فیزیکی ایجاد شد و مامورین زندان به شدت سه تن از زندانیان را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

   مامورین زندان سپس این سه زندانی را به قرنطینه‌ی زندان منتقل کرده و با دست و پای بسته چندین ساعت آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

   هویت این سه زندانی "ضبیح الله ریگی، زندانی سیاسی، محکوم به ۱۵ سال حبس"، "حسن ده مرده، محکوم به ۴۵ سال حبس و اعدام از بابت اتهام قتل" و "منصور صدیقی، متهم به جرایم مرتبط با مواد مخدر" توسط هرانا احراز شده است.

   توهین و بدرفتاری ماموران زندانها در استان زاهدان به زندانیان به امری عادی و روزمره تبدیل شده است. در یک مورد دیگر از  بدرفتاری و توهین مامورین زندان به زندانیان، چند روز پیش یک زندانی جوان در زندان سراوان به دلیل اعتراض به رفتار مامورین و مسئولین زندان دست به خودکشی زد.